Venereologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och handläggning av sexuellt överförda sjukdomar samt vanliga och viktiga genitala sjukdomar.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: b1, b2, b3, c2, c3, c4, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Anamnestiskt identifiera riskbeteenden.
  • Diagnostisera och behandla sexuellt överförbara sjukdomar, andra genitala infektioner, genitala sår och dermatoser.
  • Använda direktmikroskopi och utvärdera fynden.
  • Välja, utföra och tolka STI-provtagning.
  • Tillämpa smittskyddslagen och kontaktspårning.
  • Diagnostisera och ta ställning till handläggning av genitala precanceroser och tumörer.
  • Identifiera genitala smärttillstånd och vägleda till behandling i samråd med andra specialiteter.

HIV och annan blodsmitta:

  • Redogöra för historik, epidemiologi, klinik och prognos.
  • Identifiera riskpatienter och i samråd med patienten utreda, diagnostisera och remittera till behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: