Vaskulära sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera cerebrovaskulära sjukdomar samt förklara deras bakomliggande orsaker, behandlingsprinciper och behandlingsresultat.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva huvudets, halsens och ryggens angiogenes och kärlanatomi samt anläggningsvarianter.
  • Välja optimal neuroradiologisk metod för diagnostik av misstänkt, konstaterad eller behandlad cerebrovaskulär sjukdom.
  • Diagnostisera och rapportera cerebrovaskulära kärlförändringar - och sjukdomar.
  • Värdera neuroradiologiska fynd orsakade av behandling av vaskulära sjukdomar.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: