Vaskulär neurokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera neurovaskulära sjukdomar och beskriva utredning och behandling.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c4, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för epidemiologi, riskfaktorer och prognostiska faktorer för neurovaskulära sjukdomstillstånd.
 • Neuroradiologiskt särskilja de olika typerna av vaskulära sjukdomar samt tillämpa relevant cerebrovaskulär anatomi inklusive tolkning av cerebral angiografi.
 • Tillämpa utredning och omhändertagande av patienter med neurovaskulära sjukdomstillstånd.
 • Tillämpa monitorering och intensivvårdsbehandling av patienter med neurovaskulära sjukdomar.
 • Redogöra för kirurgisk och neurointerventionell behandling av tromboembolisk stroke, subarachnoidal blödning, intracerebral och intracerebellär blödning, aneurysm, arteriovenös kärlmissbildning och kavernom.
 • Beskriva behandling av sinustrombos och arteriell dissektion.
 • Beskriva diagnos och behandling av spinala kärlmissbildningar.
 • Beskriva diagnos och behandling av kärlmissbildningar hos barn.
 • Beskriva indikationer för radiokirurgisk behandling av arteriovenös kärlmissbildning.
 • Beskriva vårdkedjan för rehabilitering av neurovaskulära sjukdomar.
 • Tillämpa farmakologisk neuroprotektion och behandling av neurovaskulära tillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: