Vaskulär medicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för kardiovaskulär riskbedömning och koagulation i samband med kärlkirurgi samt primär- och sekundärprofylax vid kärlsjukdom.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva översiktligt aterosklerosprocessen samt ur ett kärlkirurgiskt perspektiv hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes och njursjukdom.
  • Redogöra för betydelsen av rökning, alkohol, kost, övervikt, stress och stillasittande livsstil när det gäller uppkomst av kärlsjukdom och ohälsa.
  • Redogöra för preoperativ kardiovaskulär riskbedömning.
  • Redogöra för antikoagulation och trombosprofylax vid kärlkirurgi.
  • Beskriva akut antihypertensiv behandling.
  • Redogöra för sekundär profylax vid kärlsjukdom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: