Vaskulär medicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för kardiovaskulär riskbedömning och koagulation i samband med kärlkirurgi samt primär- och sekundärprofylax vid kärlsjukdom.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva översiktligt aterosklerosprocessen samt ur ett kärlkirurgiskt perspektiv hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes och njursjukdom.
  • Redogöra för betydelsen av rökning, alkohol, kost, övervikt, stress och stillasittande livsstil när det gäller uppkomst av kärlsjukdom och ohälsa.
  • Redogöra för preoperativ kardiovaskulär riskbedömning.
  • Redogöra för antikoagulation och trombosprofylax vid kärlkirurgi.
  • Beskriva akut antihypertensiv behandling.
  • Redogöra för sekundär profylax vid kärlsjukdom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: