Vanligt förekommande endokrina tillstånd exklusive diabetes mellitus

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att diagnostisera och behandla vanliga endokrinologiska sjukdomar.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12
Till viss del: STc3, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla tyroidearubbningar.
  • Diagnostisera och behandla osteoporos och paratyroidearelaterade sjukdomar.
  • Diagnostisera och behandla elektrolytrubbningar.
  • Kontrollera sjukdomsförloppen under graviditeten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: