Vaccinologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma när vacciner bör och inte bör användas samt förstå samhällsnyttan av vaccination.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8 
Till viss del: STc2, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva historik och utveckling av vacciner och adjuvans.
 • Redogöra för principer inom vaccinationsimmunologi.
 • Redogöra för hur immunitet hos en individ och en population kan analyseras eller uppskattas.
 • Redogöra för principer för tillverkning och distribution av vacciner.
 • Redogöra för vacciners effekter på hälsa och ekonomi.
 • Redogöra för vacciners betydelse vid utbrottshantering.
 • Redogöra för barnvaccinationsprogrammet i Sverige.
 • Redogöra för indikationer och administrationssätt för godkända vacciner i Sverige.
 • Redogöra för överväganden vid vaccination av gravida och immunsupprimerade.
 • Redogöra för biverkningsrisker med vacciner.
 • Bedöma kontraindikationer för vaccination.
 • Redogöra för nationell vaccinationsregistrering, övervakning av immunitetsläge och täckningsgrad.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: