Vaccinologi med fokus på svenska förhållanden

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa principer för vaccination och bedöma när vaccinationer bör och inte bör användas samt bedöma samhällsnyttan av vaccination.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 6, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a2, b2, c1, c2, c6, c8

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c13

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, c1, c4

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c8

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för bakomliggande principer för vaccination.
 • Redogöra för vaccinationers uppbyggnad, inklusive adjuvans, och skyddseffekt.
 • Beskriva principer för tillverkning och distribution av vaccin.
 • Beskriva historik gällande vaccinationer och det nationella vaccinationsprogrammet för barn.
 • Bedöma behov av och ordinera vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.
 • Identifiera och bedöma behov av vaccination och postexpositionsprofylax till barn, vuxna och äldre samt till riskgrupper utöver nationella vaccinationsprogrammet.
 • Identifiera behov av resevaccinationer och profylax i alla åldrar.
 • Bedöma och utvärdera effekter av vaccination på individ- och populationsnivå.
 • Redogöra för basal infektionsepidemiologi med relevans för vacciner samt vaccinationers betydelse för begränsning av utbrott.
 • Redogöra för svenska vaccinationsregister. 
 • Analysera och diskutera indikationer och kontraindikationer för samt allergier och andra biverkningar av vacciner.
 • Analysera och diskutera för- och nackdelar med samt oro för biverkningar av vaccinationer.
 • Redogöra för nationell policy, hälsoekonomi och etik avseende vaccinationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: