Uveas sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling av) intraokulära inflammationer.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c2, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc2, STc6, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva uveas anatomi och relevanta immunologi.
  • Redogöra för relevant undersökningsteknik såsom adekvat klinisk undersökning, optisk koherenstomografi (OCT) och angiografier.
  • Värdera undersökningsfynd och bedöma vilka utredningar som är relevanta att göra.
  • Utreda och diagnostisera de vanligaste uveiterna.
  • Särskilja infektionsutlösta från icke-infektionsutlösta uveiter.
  • Redogöra för maskeradsyndrom.
  • Diagnostisera de ”vita fläcksjukdomarna”.
  • Redogöra för behandling av infektionsutlösta uveiter.
  • Redogöra för behandlingsprinciper för icke-infektionsutlösta uveiter och exemplifiera de läkemedel som kan vara relevanta att använda till patienter med uveit.
  • Redogöra för relevanta associerade systemsjukdomar och beskriva de viktigaste symtomen på dessa sjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: