Utvecklingspsykologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskaper och färdigheter att göra en bedömning av barnets eller ungdomens emotionella, kognitiva och sociala förmågor utifrån en helhetssyn samt kunna urskilja avvikelser från det normala.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: a2, b1, b2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa basala kunskaper om den normala utvecklingen hos barn och unga.
  • Redogöra för och känna igen avvikelser i barns och ungdomars psykiska utveckling.
  • Upptäcka och bedöma störningar av psykisk hälsa i olika åldrar utifrån ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.
  • Redogöra för hur psykologisk och psykoterapeutisk behandling hjälper barnet i dess utveckling.
  • Kommunicera med barn med hänsyn till utvecklingsnivå.
  • Redogöra för hur man kan bedöma samspel mellan barn och deras föräldrar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: