Utvecklingspsykologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskaper och färdigheter att göra en bedömning av barnets eller ungdomens emotionella, kognitiva och sociala förmågor utifrån en helhetssyn samt kunna urskilja avvikelser från det normala.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: a2, b1, b2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4
Till viss del: STa4, STb1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa basala kunskaper om den normala utvecklingen hos barn och unga.
  • Redogöra för och känna igen avvikelser i barns och ungdomars psykiska utveckling.
  • Upptäcka och bedöma störningar av psykisk hälsa i olika åldrar utifrån ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.
  • Redogöra för hur psykologisk och psykoterapeutisk behandling hjälper barnet i dess utveckling.
  • Kommunicera med barn med hänsyn till utvecklingsnivå.
  • Redogöra för hur man kan bedöma samspel mellan barn och deras föräldrar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: