Urotelialcancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och diagnostisera urotelialcancer samt kunna principerna för kirurgisk och onkologisk behandling vid olika stadier av urotelialcancer.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för utredning, diagnostik och TNM-klassifikation av misstänkt malignitet i njurbäcken, uretär, urinblåsa och uretra.
  • Förklara de olika behandlingsstrategierna vid urotelialcancer samt redogöra för indikationer för dessa.
  • Bedöma symtomatologi vid olika stadier av urotelial cancer samt identifiera komplikationer till avancerad cancer.
  • Beskriva olika typer av onkologisk behandling vid urotelial cancer.
  • Sammanfatta principerna för kirurgiska åtgärder såsom TUR-B (Transuretral resektion av urinblåsa) olika typer av cystektomi med kontinent urinavledning och ileal-conduit, nefrouretärektomi och öppen blåsresektion, öppen uretärresektion och endoluminal och endoskopisk behandling av tumörer i uretär och njurbäcken.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: