Urotelialcancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och diagnostisera urotelialcancer samt kunna principerna för kirurgisk och onkologisk behandling vid olika stadier av urotelialcancer.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för utredning, diagnostik och TNM-klassifikation av misstänkt malignitet i njurbäcken, uretär, urinblåsa och uretra.
  • Förklara de olika behandlingsstrategierna vid urotelialcancer samt redogöra för indikationer för dessa.
  • Bedöma symtomatologi vid olika stadier av urotelial cancer samt identifiera komplikationer till avancerad cancer.
  • Beskriva olika typer av onkologisk behandling vid urotelial cancer.
  • Sammanfatta principerna för kirurgiska åtgärder såsom TUR-B (Transuretral resektion av urinblåsa) olika typer av cystektomi med kontinent urinavledning och ileal-conduit, nefrouretärektomi och öppen blåsresektion, öppen uretärresektion och endoluminal och endoskopisk behandling av tumörer i uretär och njurbäcken.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: