Urologisk palliativ vård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna omhänderta urologiska patienter i palliativt skede.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b5
Till viss del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb4
Till viss del: STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva definition och syfte med palliativ vård.
  • Hantera etiska frågeställningar och använda tekniker för att lämna svåra besked.
  • Behandla symtom såsom smärta, dyspné, kakexi, illamående, förstoppning och ångest.
  • Tillämpa medicinsk vård i livets slutskede.
  • Förklara behandling av psykologiska aspekter såsom rädsla och ångest, depression samt familjeomhändertagande.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: