Urologisk palliativ vård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna omhänderta urologiska patienter i palliativt skede.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b5
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva definition och syfte med palliativ vård.
  • Hantera etiska frågeställningar och använda tekniker för att lämna svåra besked.
  • Behandla symtom såsom smärta, dyspné, kakexi, illamående, förstoppning och ångest.
  • Tillämpa medicinsk vård i livets slutskede.
  • Förklara behandling av psykologiska aspekter såsom rädsla och ångest, depression samt familjeomhändertagande.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: