Urinvägsbesvär hos äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga urininkontinens, urinretention samt urinvägsinfektioner hos äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c7, c10, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc7, STc10, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika typer av urininkontinens, konsekvenser av dessa och icke farmakologiska och farmakologiska behandlingsmetoder.
  • Redogöra för orsaker till urinretention dess utredning och behandlingsmetoder.
  • Beskriva komplikationer av kateterbehandling.
  • Beskriva utredning och behandling av hematuri.
  • Beskriva symtom, utredning, behandling och uppföljning av benign prostatahyperplasi och prostatacancer.
  • Redogöra för symtom, utredning och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre.
  • Redogöra för uppföljning efter urinvägsinfektion samt profylax mot ny infektion.
  • Beskriva handläggning vid asymtomatisk bakterieuri.
  • Redogöra för möjliga urinvägspatogener och aktuella resistensmönster.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: