Underburenhet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap om omhändertagandet av underburna barn och deras familjer.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8
Till viss del: a2, a3, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, c5, c6, c9, c10, c11, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc7, STc8, STc9
Till viss del: STa4, STb1, STb4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för risker med för tidig födsel och dess komplikationer i olika organsystem.
  • Tillämpa kunskap om lätt, måttligt och extremt underburna barn under hela vårdtiden.
  • Värdera risker med underburenhet och utifrån dessa, tillämpa en strukturerad uppföljning.
  • Problematisera kring etiska ställningstaganden i svåra medicinska situationer inom neonatalvården samt lagstiftning och nationella riktlinjer i dessa frågor.
  • Integrera den medicinska vården med omvårdnad av nyfödda barn, inklusive familjecentrerad neonatalvård och utvecklingsstödjande omvårdnad.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: