Tumörsjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera misstänkta tumörer lokaliserade i huvud-, hals- och ryggområdet samt kunna utvärdera och rapportera effekter av tumörbehandling.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva tumörsjukdomarnas klassifikation, vanligaste bakomliggande patofysiologiska mekanismer, kliniska presentation, behandling och utredning.
  • Beskriva tumörernas påverkan på närliggande strukturer och följderna av detta samt typiska mönster för tumörspridning.
  • Värdera neuroradiologiska fynd orsakade av olika typer av tumörbehandling.
  • Tillämpa neuroradiologiska metoder för optimal diagnostik av misstänkt, konstaterad eller behandlad tumörsjukdom.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: