Tumörsjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera misstänkta tumörer lokaliserade i huvud-, hals- och ryggområdet samt kunna utvärdera och rapportera effekter av tumörbehandling.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva tumörsjukdomarnas klassifikation, vanligaste bakomliggande patofysiologiska mekanismer, kliniska presentation, behandling och utredning.
  • Beskriva tumörernas påverkan på närliggande strukturer och följderna av detta samt typiska mönster för tumörspridning.
  • Värdera neuroradiologiska fynd orsakade av olika typer av tumörbehandling.
  • Tillämpa neuroradiologiska metoder för optimal diagnostik av misstänkt, konstaterad eller behandlad tumörsjukdom.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: