Tumörer i struphuvudet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap i att diagnostisera, stadieindela, klassificera och därefter initiera behandling och följa upp patienter med tumörsjukdom i struphuvudet.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för tumörsjukdom i struphuvudet avseende epidemiologi, etiologi, diagnostik, behandling, förlopp och uppföljning.
  • Redogöra för relevant anatomi och beskriva dess betydelse för utbredning, indelning och spridning av tumörsjukdomar i struphuvudet.
  • Redogöra för utredning, värdera resultaten och tillämpa dessa för stadieindelning, behandling och prognosbedömning för tumörer i struphuvudet.
  • Redogöra för akuta och långsiktiga biverkning av behandling av tumörer i struphuvudet.
  • Beskriva tekniker för endoskopisk tumörkirurgi i struphuvudet.
  • Redogöra för rehabilitering efter laryngektomi avseende såväl den akuta fasen som långsiktiga konsekvenser.
  • Redogöra för olika möjligheter till alternativ röstgenerering efter laryngektomi.
  • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: