Tumörer i rörelseorganen

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska ha teoretisk kunskap om rörelseorganens tumörsjukdomar och hur den högspecialiserade vården inom detta område är organiserad i Sverige. ST-läkaren ska självständigt kunna identifiera kliniska varningssignaler, agera på dessa och patientsäkert driva en utredning utan dröjsmål.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Redogöra för patologi och anatomi för tumörväxt i rörelseorganen.
  • Identifiera och utreda misstänkta primära tumörer och metastaser i rörelseorganen samt redogöra för behandlingsinriktningar och prognos.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: