Tumörer i övre extremiteten

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra basal handläggning av tumörer i övre extremiteten samt avgöra när utvidgad utredning och behandling behövs.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för, klassificera och särskilja benigna och maligna tumörer i övre extremiteten.
  • Särskilja vaskulära missbildningar från hemangiom och vaskulära tumörer.
  • Beskriva laboratoriemässig och röntgenologisk utredningsgång vid misstänkt tumörförändring och expansivitet i övre extremiteten.
  • Identifiera vilka tumörer och expansiviteter som kan handläggas självständigt och vilka som kräver multidisciplinär utredning och behandling.
  • Beskriva grunderna för kirurgisk behandling, eventuella komplikationer och grunderna för protesförsörjning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: