Tumörer i övre extremiteten

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra basal handläggning av tumörer i övre extremiteten samt avgöra när utvidgad utredning och behandling behövs.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för, klassificera och särskilja benigna och maligna tumörer i övre extremiteten.
  • Särskilja vaskulära missbildningar från hemangiom och vaskulära tumörer.
  • Beskriva laboratoriemässig och röntgenologisk utredningsgång vid misstänkt tumörförändring och expansivitet i övre extremiteten.
  • Identifiera vilka tumörer och expansiviteter som kan handläggas självständigt och vilka som kräver multidisciplinär utredning och behandling.
  • Beskriva grunderna för kirurgisk behandling, eventuella komplikationer och grunderna för protesförsörjning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: