Tumörer i nervsystemet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren relevant kunskap för att omhänderta patienter med tumörer i nervsystemet.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc1, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera tumörsjukdom i nervsystemet.
  • Organisera akut omhändertagande inklusive tillsyn av vitalfunktioner, till exempel tecken på stegrat intrakraniellt tryck och obstruktiv hydrocefalus.
  • Redogöra för behandlingsformer, till exempel läkemedelsbehandling, strålterapi och operation.
  • Redogöra för fortsatt vårdbehov och uppföljning av patienten.
  • Redogöra för omhändertagande i livets slutskede.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: