Tumörbiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en ökad förståelse för den multifaktoriella bakgrunden till neoplastiska sjukdomars uppkomst och utveckling.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för yttre orsaker till neoplastiska sjukdomar.
  • Förklara modeller för neoplastiska sjukdomars uppkomst på cellnivå.
  • Förklara modeller för neoplastiska sjukdomars tillväxt och spridning.
  • Redogöra för hur ärftliga faktorer kan påverka förekomsten av neoplastiska sjukdomar.
  • Förklara neoplastiska sjukdomars påverkan på kroppen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: