Tropikmedicin

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i att utreda och behandla infektioner förvärvade i utlandet. Fokus ska ligga på tropikmedicin.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2
Till viss del: STc3, STc4, STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för infektionssjukdomars globala utbredning.
  • Värdera symtom och vårdbehov samt risk för smitta och resistens vid sjukdom efter utlandsvistelse.
  • Diagnostisera, behandla och förebygga de vanligast förekommande utlandsförvärvade infektionerna.
  • Identifiera och diagnostisera ovanligare tropiska sjukdomstillstånd.
  • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: