Tropikmedicin

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i att utreda och behandla infektioner förvärvade i utlandet. Fokus ska ligga på tropikmedicin.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för infektionssjukdomars globala utbredning.
  • Värdera symtom och vårdbehov samt risk för smitta och resistens vid sjukdom efter utlandsvistelse.
  • Diagnostisera, behandla och förebygga de vanligast förekommande utlandsförvärvade infektionerna.
  • Identifiera och diagnostisera ovanligare tropiska sjukdomstillstånd.
  • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: