Trombos och hemostas

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren god kunskap om tromboembolism och blödningstillstånd då dessa är såväl vanliga som potentiellt livshotande. För blödningstillstånd bör fokus ligga på det akuta omhändertagandet. Mer ovanliga tillstånd förväntas ST-läkaren översiktligt känna till.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STc1, STc2, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Självständigt planera och genomföra utredning vid blödnings- och trombostillstånd: 
  - Identifiera när en utredning ska initieras via anamnes och kliniska tecken. 
  - Ta ställning till adekvata laboratorieanalyser och tolka utfallet. 
  - Redogöra för olika behandlingsalternativ utifrån resultat.
 • Självständigt behandla patienter med akut blödningstillstånd.
 • Känna igen och beskriva medfödda och förvärvade blödningsrubbningar och dess behandling.
 • Självständigt behandla patienter med venös tromboembolism.
 • Identifiera och värdera mekanismer och riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom.
 • Diskutera konsekvenserna av riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom kontra nytta och risk med behandling och ge patienten adekvat rådgivning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: