Traumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka traumatologiska fynd vid undersökning av levande och avlidna.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6
Till viss del: c3, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva grundläggande traumatologiska processer.
 • Med utgångspunkt från olika skadetyper (trubbigt våld, skarpt våld, skottskador, kvävning, termisk påverkan eller fysikalisk påverkan), kunna redogöra för hur man:
  - väljer undersökningsmetod.
  - beskriver fynd inklusive åldersbedömningar av skador.
  - bedömer och diagnostiserar fynd.
  - förklarar resultat i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media).
  - beaktar kulturella särdrag i tolkning och analys.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: