Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Trauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga patienter utsatta för mindre och större trauma enligt Advanced Trauma Life Support (ATLS) principer.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c2, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi, normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid trauma.
  • Beskriva skademekanismernas påverkan på patienten.
  • Bedöma och utreda patienter utsatta för mindre och större trauma enligt Advanced Trauma Life Support (ATLS) principer.
  • Bedöma och behandla chocktillstånd hos traumapatient.
  • Utföra inläggning av thoraxdrän.
  • Redogöra för indikationerna för akut laparotomi och thorakotomi efter trubbigt respektive penetrerande våld samt bedöma adekvat tidpunkt för detta.
  • Beskriva turordningen för olika kirurgiska åtgärder vid multipelt trauma.
  • Beskriva principerna och tillämpning av konceptet ”Damage Control”.
  • Bedöma neurologisk påverkan av skallskadade patienter samt redogöra för principerna vid handläggning av denna patientgrupp.
  • Beskriva postoperativa komplikationer hos traumapatienter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: