Trauma och blödningskontroll

Kurser i detta ämne syftar till att ST‐läkaren ska kunna redogöra för initialt omhändertagande av såväl större som mindre trauma, samt tekniker för öppen och endovaskulär kontroll av större blödning

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skademekanismer, kliniska symtom, diagnostik och utredning.
  • Redogöra för kärlanatomi och operativ kärlexponering inom hals, thorax, buk, bäcken och extremiteter.
  • Beskriva initialt omhändertagande av krältrauma i hals, thorax, buk, bäcken och extremiteter, inklusive temporär blödningskontroll samt bedömning av extremitetsischemi och behov av ytterligare diagnostik.
  • Redogöra för operationsindikation samt jämföra och motivera val av operationsmetod.
  • Beskriva principer för kärlskadekontroll som kärlaccess, shunt, kärligatur, embolisering och ocklusionsballong.
  • Redogöra för vätskebehandling, transfusion, behandling av koagulapati och smärta.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: