Trauma och blödningskontroll

Kurser i detta ämne syftar till att ST‐läkaren ska kunna redogöra för initialt omhändertagande av såväl större som mindre trauma, samt tekniker för öppen och endovaskulär kontroll av större blödning

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skademekanismer, kliniska symtom, diagnostik och utredning.
  • Redogöra för kärlanatomi och operativ kärlexponering inom hals, thorax, buk, bäcken och extremiteter.
  • Beskriva initialt omhändertagande av krältrauma i hals, thorax, buk, bäcken och extremiteter, inklusive temporär blödningskontroll samt bedömning av extremitetsischemi och behov av ytterligare diagnostik.
  • Redogöra för operationsindikation samt jämföra och motivera val av operationsmetod.
  • Beskriva principer för kärlskadekontroll som kärlaccess, shunt, kärligatur, embolisering och ocklusionsballong.
  • Redogöra för vätskebehandling, transfusion, behandling av koagulapati och smärta.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: