Trauma inom öron-näsa-halsområdet (ÖNH)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga trauman som engagerar huvudet och halsen.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera uppkommen skada samt bedöma behovet av akuta insatser, inklusive Advanced Trauma Life Support (ATLS).
  • Initiera utredning samt tolka bilddiagnostiska undersökningar.
  • Klassificera olika typer av frakturer och redogöra för behandlingsstrategier.
  • Redogöra för behandlingsprinciper avseende mjukdels- och skelettskador, inklusive käk- och tandskador och initiera 
    akut behandling.
  • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: