Trauma inom öron-näsa-halsområdet (ÖNH)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga trauman som engagerar huvudet och halsen.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 1, 2, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera uppkommen skada samt bedöma behovet av akuta insatser, inklusive Advanced Trauma Life Support (ATLS).
  • Initiera utredning samt tolka bilddiagnostiska undersökningar.
  • Klassificera olika typer av frakturer och redogöra för behandlingsstrategier.
  • Redogöra för behandlingsprinciper avseende mjukdels- och skelettskador, inklusive käk- och tandskador och initiera 
    akut behandling.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: