Transplantationsimmunologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principerna för transplantationsimmunologiska utredningar.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c13
Till viss del: c1, c2, c8, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc13
Till viss del: STc1, STc2, STc8, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta HLA-systemet och dess betydelse vid transplantation och diagnostik.
  • Välja och använda metod och utredning för att identifiera vävnadstyp och eventuella antikroppar samt tolka resultat.
  • Använda resultat av utredning för sökning och matchning av en donator till en recipient.
  • Sammanfatta principer för uppföljning av recipienten efter transplantation.
  • Beskriva lagstiftning och föreskrifter gällande donation och transplantation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: