Tillämpad neurokirurgisk anatomi och teknik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa neurokirurgisk anatomi, hantera neurokirurgiska instrument och på ett patientsäkert sätt genomföra vanliga kirurgiska tillgångar till operationsfält.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c1, c5, c6, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi och på anatomiska preparat genomföra kirurgiska tillgångar till: främre, mellersta och bakre skallgropen, interhemisfäriskt och intraventrikulärt.
  • Namnge och förklara funktionen samt hantera och utföra felsökning av de vanligaste operationsinstrumenten och apparaturen.
  • Använda höghastighetsborr för kraniotomi och benresektion.
  • Tillämpa dissektion med operationsmikroskop.
  • Tillämpa neuronavigation och intraoperativ avbildning.
  • Beskriva endoskopisk anatomi och kirurgi.
  • Analysera och förebygga neurokirurgiska komplikationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: