Thoraxradiologi inom radiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom thorax.

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc1, STc2, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva relevant anatomi och fysiologi inom thoraxområdet.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp vid vanligt förekommande thorakala skador och sjukdomar, såsom akuta thorakala tillstånd, lungcancer, infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i lungor och thorax, lungemboli, aneurysm och dissektion i thorakalaorta, hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom.
  • Resonera kring och välja modalitet och metod för diagnostisk och interventionell radiologi.
  • Redogöra för grunderna bakom vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi.
  • Bearbeta resultaten från vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi, inför tolkning.
  • Med stöd av en mer erfaren kollega tolka resultaten av ovan beskrivna undersökningar inom radiologi, för att diagnostisera eller utesluta vanligt förekommande thorakala skador och sjukdomar, samt i relevanta fall kunna stadieindela, prognostisera eller behandla dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: