Thoraxradiologi inom lungsjukdomar

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla samt risk- och prognosbedöma olika lungmedicinska åkommor. ST-läkaren ska ha grundläggande kunskap om sjukdomarnas röntgenologiska utseende för att kunna genomföra ovanstående.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov. ST-läkaren ska kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c8, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tolka traditionell lungröntgen på ett strukturerat sätt.
  • Tolka olika typer av CT thoraxundersökningar i tre dimensioner och utifrån denna tolkning överföra kunskapen till andra diagnostiska undersökningsmetoder inom det lungmedicinska fältet.
  • Tolka radiologiska undersökningar och på basen av denna kunskap prioritera olika diagnostiska undersökningsmetoder vid olika lungmedicinska åkommor.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för olika thoraxradiologiska metoder.
  • Använda genomlysning på ett adekvat sätt vid lungdiagnostiska tillfällen.
  • Använda ultraljudsundersökning vid diagnostiska undersökningar av pleurarummet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: