Teknisk audiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper om hörapparater, hörselimplantat och hörseltekniska hjälpmedel för att kunna vara verksam som audiolog.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vilka tekniska möjligheter som finns och förklara hur dessa fungerar.
  • Redogöra för grundläggande begrepp inom akustik och signalbehandling.
  • Identifiera indikationer för och bedöma behov av hörapparater, hörselimplantat och hörseltekniska hjälpmedel för kommunikation och varseblivning.
  • Redogöra för alternativa kommunikationssätt för hörselskadade, döva och döv-blinda personer.
  • Beskriva vilka tekniska möjligheter för habilitering och rehabilitering som finns och förklara hur dessa fungerar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: