Teknik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra de plastikkirurgiska teknikerna.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c5
Till viss del: c3, c4, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc5
Till viss del: STc3, STc4, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Försluta kirurgiska och traumatiska sår med atraumatisk teknik för ett optimalt kosmetiskt och funktionellt resultat.
  • Lägga blockader eller annan lämplig lokal anestesiform.
  • Ställa in och använda diatermi.
  • Utföra delhuds- och fullhudstransplantation samt lokala lambåer.
  • Praktisk resa stjälkade och fria lambåer, anastomosera kärl och adaptera nerver med mikrokirurgisk teknik, exempelvis i humant preparat eller djurmodell.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: