Teknik och fysik inom klinisk fysiologi

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren kan beskriva grundläggande teknik, fysik och säkerhet inom klinisk fysiologi.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, c3, c13
Till viss del: c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa5, STc3, STc14
Till viss del: STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika fysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoders fysik, teknik och registrering.
  • Beskriva olika bearbetnings- och rekonstruktionsmetoder för bildframställning och grafisk presentation av data.
  • Beskriva hur olika biologiska tillstånd påverkar bildens och registreringens utseende, till exempel signalmönster, attenuering och ekogenitet.
  • Beskriva olika bild- och registreringsartefakter (orsak och utseende).
  • Beskriva tekniska möjligheter och begränsningar för överföring och lagring av bild och data.
  • Tillämpa kunskap om strålskydd, ultraljuds- och MR-säkerhet i klinisk rutin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: