Teknik och fysik för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha grundläggande kunskaper i teknik och fysik med relevans för nuklearmedicin.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande radiofysik.
  • Redogöra för grundläggande teknik bakom gammakamera inklusive SPECT, PET och CT samt hybridteknik.
  • Beskriva olika bild- och rekonstruktionsartefakter (orsak och utseende).
  • Beskriva olika bearbetnings- och rekonstruktionsmetoder för optimal bildframställning och presentation av registrering.
  • Redogöra för relevanta matematiska analysverktyg.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: