Teknik och fysik för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha grundläggande kunskaper i teknik och fysik med relevans för nuklearmedicin.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 6, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande radiofysik.
  • Redogöra för grundläggande teknik bakom gammakamera inklusive SPECT, PET och CT samt hybridteknik.
  • Beskriva olika bild- och rekonstruktionsartefakter (orsak och utseende).
  • Beskriva olika bearbetnings- och rekonstruktionsmetoder för optimal bildframställning och presentation av registrering.
  • Redogöra för relevanta matematiska analysverktyg.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: