Synkrav för körkort och licenser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma synförmåga och redogöra för kraven för innehav av olika typer av körkort och de vanligaste licenserna.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c1, c2, c6, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc14
Till viss del: STc2, STc4, STc6, STc7, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva synkrav för olika typer av körkort och andra licenser, exempelvis vapenlicens samt synkrav för poliser och piloter.
  • Beskriva olika tekniker och metoder för syn- och synfältsundersökning samt de vanligaste testerna för färgseendet.
  • Bedöma resultat av syn- och synfältsundersökningar och värdera om synkrav uppfylls.
  • Beskriva datoriserade instrument för att testa körförmåga (körsimulatorer).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: