Synkrav för körkort och licenser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma synförmåga och redogöra för kraven för innehav av olika typer av körkort och de vanligaste licenserna.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 6, 8, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c1, c2, c6, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva synkrav för olika typer av körkort och andra licenser, exempelvis vapenlicens samt synkrav för poliser och piloter.
  • Beskriva olika tekniker och metoder för syn- och synfältsundersökning samt de vanligaste testerna för färgseendet.
  • Bedöma resultat av syn- och synfältsundersökningar och värdera om synkrav uppfylls.
  • Beskriva datoriserade instrument för att testa körförmåga (körsimulatorer).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: