Svikt av vitala funktioner

Inom vården hanteras ett stort antal patienter som löper risk att drabbas av sviktande vitala funktioner. En specialist i internmedicin ska kunna förebygga och behandla dessa tillstånd i syfte att öka överlevnad och minska vårdskada.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c5, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera patienter som löper risk att drabbas av sviktande vitalfunktioner.
  • Redogöra för och tolka samt använda förekommande skattningsskalor som till exempel Modified early warning scale (MEWS), Glasgow coma scale (GCS), Reaction level scale (RLS).
  • Analysera fysiologiska skeenden för att kunna diagnostisera och förutse sviktande vitala funktioner.
  • Använda lämpliga åtgärder och behandlingar för att förebygga och behandla sviktande vitala funktioner.
  • Redogöra för MIG-team (Mobil intensivvårdsgrupp) och andra samarbetsformer med intensivvårdsenheter samt bedöma adekvat vårdnivå.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: