Svikt av vitala funktioner

Inom vården hanteras ett stort antal patienter som löper risk att drabbas av sviktande vitala funktioner. En specialist i internmedicin ska kunna förebygga och behandla dessa tillstånd i syfte att öka överlevnad och minska vårdskada.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 3, 4, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c5, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera patienter som löper risk att drabbas av sviktande vitalfunktioner.
  • Redogöra för och tolka samt använda förekommande skattningsskalor som till exempel Modified early warning scale (MEWS), Glasgow coma scale (GCS), Reaction level scale (RLS).
  • Analysera fysiologiska skeenden för att kunna diagnostisera och förutse sviktande vitala funktioner.
  • Använda lämpliga åtgärder och behandlingar för att förebygga och behandla sviktande vitala funktioner.
  • Redogöra för MIG-team (Mobil intensivvårdsgrupp) och andra samarbetsformer med intensivvårdsenheter samt bedöma adekvat vårdnivå.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: