Svåra samtal och vård i livets slutskede

Att arbeta med maligna diagnoser och svåra benigna tillstånd innebär att möta patienter och närstående i kris. Kurs i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna skapa en bra dialog kring sjukdom och framtid samt kunna hjälpa och stödja patienten och närstående i livets slutskede.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c8, c11, c14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc8, STc11, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Informera patienten och närstående om malign- och benign hematologisk diagnos samt sjukdomens prognos och behandling på ett, för dem, begripligt och tydligt sätt. 
  • Ge svåra besked till patienter med svår hematologisk sjukdom och deras närstående samt identifiera och hantera en normal krisreaktion. 
  • Informera patienten och närstående inför en stamcellstransplantation. 
  • Kommunicera med unga patienter med malign- och svår benign hematologisk sjukdom och deras närstående samt identifiera deras speciella behov 
  • Kommunicera med patienten och närstående vid kronisk hematologisk cancer och identifiera behov som uppkommer i samband med att leva länge med en dödlig sjukdom.
  • Kommunicera med patienten och närstående kring döden och döendet.
  • Tillämpa principerna för palliativ vård för att ge patienten symtomlindring och god livskvalitet i livets slutskede.
  • Identifiera fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt bedöma när en specialist i palliativ medicin bör konsulteras.
  • Redogöra för relevant lagstiftning kring vård i livets slutskede 

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: