Svåra samtal och vård i livets slutskede

Att arbeta med maligna diagnoser och svåra benigna tillstånd innebär att möta patienter och närstående i kris. Kurs i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna skapa en bra dialog kring sjukdom och framtid samt kunna hjälpa och stödja patienten och närstående i livets slutskede.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 13
Till viss del: 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c8, c11, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Informera patienten och närstående om malign- och benign hematologisk diagnos samt sjukdomens prognos och behandling på ett, för dem, begripligt och tydligt sätt. 
  • Ge svåra besked till patienter med svår hematologisk sjukdom och deras närstående samt identifiera och hantera en normal krisreaktion. 
  • Informera patienten och närstående inför en stamcellstransplantation. 
  • Kommunicera med unga patienter med malign- och svår benign hematologisk sjukdom och deras närstående samt identifiera deras speciella behov 
  • Kommunicera med patienten och närstående vid kronisk hematologisk cancer och identifiera behov som uppkommer i samband med att leva länge med en dödlig sjukdom.
  • Kommunicera med patienten och närstående kring döden och döendet.
  • Tillämpa principerna för palliativ vård för att ge patienten symtomlindring och god livskvalitet i livets slutskede.
  • Identifiera fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt bedöma när en specialist i palliativ medicin bör konsulteras.
  • Redogöra för relevant lagstiftning kring vård i livets slutskede 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: