Svåra besked vid synnedsättning – kommunikation och bemötande

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få den kompetens och de kommunikativa verktyg som behövs för att bemöta patienter som har en synnedsättning eller en rädsla för att drabbas av en sådan.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1
Till viss del: STc1, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för teorier kring bemötande av patienter i kris.
  • Exemplifiera vilka kommunikationsteorier som kan vara aktuella vid olika typer av krisreaktioner.
  • Kommunicera svåra besked om synnedsättning och dess konsekvenser, exempelvis synförlust, förlust av körkort, förlust av vapenlicens.
  • Bedöma patientens behov av stöd vid akut kris i samband med svåra besked om synnedsättning.
  • Bedöma när patienten är i behov av extra stöd från annan aktör inom hälso- och sjukvården vid en krisreaktion.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: