Supportive care, komplikationer och psykosociala aspekter hos barn

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp de vanligaste akuta och sena komplikationerna vid behandling av blod- och tumörsjukdomar, ge adekvat understödjande behandling, samt ge stöd vid vård i livets slutskede.

ST- läkaren ska även kunna identifiera psykosociala, etiska och försäkringsfrågor av betydelse för patientens vård samt kunna organisera en god överföring till vuxenvården.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för akuta och sena komplikationer vid behandling av blod- och tumörsjukdomar.
 • Tillämpa diagnostiska metoder för att identifiera akuta och sena komplikationer vid behandling av blod- och tumörsjukdomar.
 • Redogöra för adekvat understödjande behandling i form av antiemetikabehandling, smärtbehandling, nutrition, transfusioner samt handläggning av infektioner, blödningar och tromboser.
 • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder av sena komplikationer.
 • Redogöra för psykosociala faktorers betydelse för barnet och dess familj.
 • Diskutera kring etiska frågor vid behandling.
 • Diskutera kring läkarens psykiska utsatthet inom barncancervården och behovet av handledning.
 • Redogöra för principer vid vård i livets slutskede hos barn.
 • Redogöra för de försäkringsfrågor som kan vara aktuella.
 • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt vid diagnostik, behandling och uppföljning av sena komplikationer och psykosociala problem.
 • Organisera en god överföring till vuxenvården med fortsatt uppföljning i enlighet med gällande vårdprogram och rutiner.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: