Strålskydd, radiobiologi, radiofarmakologi samt relevant lagstiftning för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskaper i strålskydd, radiobiologi och radiofarmakologi samt om relevant lagstiftning för nuklearmedicin för att uppfylla myndigheters krav.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c12, c13
Till viss del: a6, b3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc12, STc14
Till viss del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för relevant lagstiftning gällande strålskydd och radiofarmakologi.
  • Beskriva strålningens biologiska effekter på kroppen.
  • Beskriva metoder för strålskydd (för patienter och personal) särskilt med hänsyn till nuklearmedicin inklusive CT i hybridsystem.
  • Beskriva grunderna för framställning av de vanligaste radiofarmaka.
  • Praktiskt använda metoder för strålskydd i det kliniska arbetet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: