Sten och obstruktion i övre urinvägar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, tillämpa och beskriva radiologisk och endoskopisk utredning samt behandlingsprinciper av stensjukdom och obstruktiv sjukdom i övre urinvägar.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera sten i urinvägarna samt beskriva etiologin.
  • Tillämpa principerna för ESVL- behandling (stötvågsbehandling) samt för semi-rigid ureteroskopisk stenextraktion.
  • Beskriva principer för medicinsk behandling av stensjukdom.
  • Beskriva principerna för flexibel ureteroskopisk stenextraktion, perkutan stenkirurgi samt öppen operation av sten i övre urinvägar, samt tillämpa instrumentkunskap.
  • Utreda, behandla och följa upp akut avstängd pyelit och obstruktion i övre urinvägar.
  • Tillämpa principerna för uppläggning av uretärkateter.
  • Beskriva inläggning av perkutan eller öppen nefrostomi, uretärresektion med reimplantation samt behandling av strikturer i pelvouretärövergången och ureter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: