Spridd malign sjukdom av okänt ursprung: Multidisciplinärt arbetssätt i utredning – handläggning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla malign sjukdom av okänt ursprung.

Målgrupp
Onkologi och gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ingår ej i målbeskrivningen för gynekologisk onkologi

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5, 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c4, c5, c7, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Definiera utredd och ej färdigutredd tumörsjukdom.
  • Genomföra och begränsa basal tumörutredning.
  • Redogöra för för- och nackdelar med olika utredningsmodaliteter.
  • Värdera behov av kompletterande tumörutredning.
  • Identifiera behandlingsbara sjukdomar ur patologiskt och radiologiskt perspektiv.
  • Redogöra för behandlingsprinciper.
  • Redogöra för utredning och behandling enligt nationella riktlinjer.
  • Reflektera över konsekvenser av utredning och behandling innan de görs utifrån patientnyttan.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: