Spridd malign sjukdom av okänt ursprung: Multidisciplinärt arbetssätt i utredning – handläggning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla malign sjukdom av okänt ursprung.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc8
Till viss del: STc6

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c4, c5, c7, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Definiera utredd och ej färdigutredd tumörsjukdom.
  • Genomföra och begränsa basal tumörutredning.
  • Redogöra för för- och nackdelar med olika utredningsmodaliteter.
  • Värdera behov av kompletterande tumörutredning.
  • Identifiera behandlingsbara sjukdomar ur patologiskt och radiologiskt perspektiv.
  • Redogöra för behandlingsprinciper.
  • Redogöra för utredning och behandling enligt nationella riktlinjer.
  • Reflektera över konsekvenser av utredning och behandling innan de görs utifrån patientnyttan.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: