Språk och kommunikation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna kommunicera medicinsk information målgruppsanpassat.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, b1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Muntligen och skriftligen kommunicera medicinsk information till rättsväsendet.
  • Muntligen kommunicera medicinsk information till den undersökte samt till efterlevande.
  • Muntligen kommunicera medicinsk information till och undervisa läkarstudenter, yngre läkare och annan vårdpersonal. 

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: