Språk och kommunikation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna kommunicera medicinsk information målgruppsanpassat.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 13, 14, 15

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Muntligen och skriftligen kommunicera medicinsk information till rättsväsendet.
  • Muntligen kommunicera medicinsk information till den undersökte samt till efterlevande.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: