Spinal neurokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, bedöma och föreslå behandlingsregim när det gäller trauma, degenerativ sjukdom, tumörer och infektioner i kotpelaren.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Utvärdera och utföra neurologisk undersökning av en patient med spinal sjukdom.
 • Tillämpa spinal anatomi och radiologisk diagnostik.
 • På anatomiska modeller tillämpa och genomföra vanliga kirurgiska tillgångar inklusive strategi för fixationer.
 • Redogöra för komplikationer till spinal kirurgi.
 • Beskriva epidemiologi avseende spinala skador och sjukdomar.

Trauma:

 • Redogöra för akut omhändertagande av spinalt trauma inklusive prehospitalt omhändertagande.
 • Redogöra för skademekanismer och dess effekter beroende av spinal nivå, samt värdera instabilitet i relation till radiologiska fynd. Dessutom kunna värdera effekt av keomorbiditet, till exempel ankyloserande sjukdom.
 • Förklara kirurgisk dekomprimering och stabilisering i relation till typ av spinal skada.
 • Redogöra för patofysiologi och omhändertagande av ryggmärgsskador samt behandlingsstrategier.
 • Redogöra för omhändertagande och behandling av traumatiska epidurala spinala hematom.

Degenerativa spinala sjukdomar:

 • Bedöma patienter med diskbråck samt värdera radiologisk utredning i kombination med symtombilden.
 • Bedöma patienter med spinal stenos och särskilja foraminal och central spinal stenos. Värdera radiologisk utredning i relation till symtombilden.
 • Redogöra för de viktigaste kliniska utfallsstudierna avseende behandling av degenerativa spinala sjukdomar.

Tumörsjukdomar i spinalkanalen:

 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos för intramedullära, intradurala extramedullära samt extradurala (primära och sekundära) tumörer i kotpelaren.
 • Redogöra för indikationer och olika typer av adjuvant terapi vid behandling av spinala tumörer.

Infektionssjukdomar i spinalkanalen:

 • Redogöra för patofysiologi, diagnostik och utredning av spondylodiskiter och epidurala abscesser i kotpelaren, samt värdera relevant behandlingsstrategi.

Rehabilitering av patienter med spinala sjukdomar:

 • Förklara vårdkedjan av ryggmärgskadade patienter för patienten, närstående och inblandade vårdenheter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: