Sömnstörningar inklusive Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda och initiera behandling av obstruktiv sömnstörning hos barn och vuxna.

Målgrupp
Öron-, näs-, och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c2, c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för sömnfysiologi och olika typer av sömnstörningar.
  • Redogöra för långtidskomplikationer av obstruktiva sömnstörningar.
  • Utreda och diagnostisera obstruktiva sömnstörningar hos barn och vuxna.
  • Tolka resultat av sömnregistrering.
  • Värdera och initiera behandlingsalternativ vid OSAS.
  • Redogöra för kirurgiska behandlingsprinciper.
  • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: