Somatisk samsjuklighet vid beroendetillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att identifiera, initialt utreda och i vissa fall även behandla somatisk samsjuklighet vid samtidigt substansrelaterat syndrom.

Målgrupp

Beroendemedicin

När i utbildningen

Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c3, c5, a3, b2, b3, b5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2015:8

Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c3, c5, a3, b2, b3, b5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och samverka kring somatiska tillstånd som kräver insatser från andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

  • Screena, utreda, handlägga och erbjuda prevention avseende vanligt förekommande blodburna infektionssjukdomar som t.ex. hepatit samt ha kännedom om smittskyddslagen och aktuella behandlingsmetoder.

  • Bedöma och behandla substansbrukssyndrom vid samtidigt smärttillstånd.

  • Initiera utredning av misstänkt alkoholrelaterad demens.

  • Utreda och behandla substansrelaterade syndrom hos äldre.

  • Utreda och behandla substansrelaterade syndrom vid samtidig graviditet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: