Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Solida tumörer hos barn

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp de vanligaste solida tumörsjukdomarna enligt gällande vårdprogram. ST- läkaren ska även kunna bedöma och påbörja utredning av ovanligare solida tumörsjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9, STc10
Till viss del: STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostiska metoder.
  • Tillämpa lämplig diagnostisk metod.
  • Diagnostisera Hodgkins lymfom, neuroblastom, njurtumörer, mjukdelssarkom, skelettumörer, levertumörer och germinalcellstumörer.
  • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder.
  • Behandla och följa upp de vanligaste solida tumörsjukdomarna enligt gällande vårdprogram.
  • Identifiera komplikationer på kort och lång sikt samt så långt det är möjligt förebygga dessa.
  • Identifiera och påbörja utredning av ovanligare solida tumörsjukdomar, till exempel retinoblastom och binjurebarkstumörer.
  • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt vid diagnostik, behandling och uppföljning, exempelvis i samband med tumörronder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: