Smittskydd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå den svenska smittskyddslagen och smittskyddsorganisationen samt se sin egen roll som klinisk mikrobiolog i smittskyddsarbetet.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c11
Till viss del: a6, c2, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa7, STc11 
Till viss del: STa1, STc2, STc10, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva smittskyddsorganisationen i Sverige inklusive dess roll som krisorganisation.
  • Redogöra för agens som innefattas av smittskyddslagen och smittskyddsläkarens befogenheter och skyldigheter.
  • Redogöra för smittspårning av sexuellt överförbar sjukdom.
  • Beskriva hur smittskyddsenheter övervakar spridning av agens i samhället och hur det internationella samarbetet sker genom olika varningssystem.
  • Sammanfatta olika metoder för typning av bakterier och virus som del av smittspårning.
  • Återge olika exempel på förebyggande arbete inom smittskyddets organisation som exempelvis vaccination.
  • Beskriva krisberedskap nationellt och regionalt.
  • Redogöra för skillnaden mellan anhopning, epidemi och pandemi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: