Smittskydd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå den svenska smittskyddslagen och smittskyddsorganisationen samt se sin egen roll som klinisk mikrobiolog i smittskyddsarbetet.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 2, 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c11
Till viss del: a6, c2, c10, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva smittskyddsorganisationen i Sverige inklusive dess roll som krisorganisation.
  • Redogöra för agens som innefattas av smittskyddslagen och smittskyddsläkarens befogenheter och skyldigheter.
  • Redogöra för smittspårning av sexuellt överförbar sjukdom.
  • Beskriva hur smittskyddsenheter övervakar spridning av agens i samhället och hur det internationella samarbetet sker genom olika varningssystem.
  • Sammanfatta olika metoder för typning av bakterier och virus som del av smittspårning.
  • Återge olika exempel på förebyggande arbete inom smittskyddets organisation som exempelvis vaccination.
  • Beskriva krisberedskap nationellt och regionalt.
  • Redogöra för skillnaden mellan anhopning, epidemi och pandemi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: