Smärtrehabilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principerna för smärtrehabilitering.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c11, c12, c15
Till viss del: c4, c5, c7, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc11, STc12, STc15, STc16
Till viss del: STc4, STc5, STc7, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för principerna för evidensbaserad multimodal rehabilitering, inklusive teamarbetets roll vid rehabilitering av patienter med långvarig smärtproblematik.
  • Redogöra för principerna för psykologiska behandlingsmetoder (inklusive beteendemedicinska grundprinciper) vid rehabilitering av patienter med långvarig smärta.
  • Förklara hur psykiatrisk samsjuklighet inklusive beroendeproblematik påverkar rehabilitering av patienter med långvarig smärta.
  • Beskriva sjukgymnastiska behandlingsmetoder (till exempel fysisk aktivitet och TENS), och arbetsterapeutiska insatser (arbetsbefrämjande åtgärder och hjälpmedel) vid långvarig smärta.
  • Beskriva försäkringsmedicinska aspekter, inklusive Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och socialförvaltningens insatser och vid långvariga smärttillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: