Smärtmekanismer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för mekanismer bakom smärtans uppkomst.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Till viss del: 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:17
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c8, c9
Till viss del: c7, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för mekanismerna bakom olika smärttyper såsom nociceptiv smärta, inflammatorisk smärta, visceral smärta, refererad smärta, neuropatisk smärta (perifer och central) och generaliserad smärta.
  • Redogöra för begreppet ”smärta av okänd orsak” samt vad det innefattar.
  • Relatera ovan nämnda smärtmekanismer till triaden akut smärta, långvarig icke-malign smärta och cancerrelaterad smärta.
  • Redogöra för begreppen perifer sensitisering och central sensitisering inklusive kända och postulerade mekanismer på ryggmärgsnivå (till exempel receptorer, transmittorer, neuropeptider, neuroinflammation).
  • Beskriva olika former av samsjuklighet vid smärta såsom psykiatrisk samsjuklighet inklusive beroendeproblematik, sömnrubbningar, funktionsnedsättning och kognitiv påverkan.
  • Redogöra för, och kritiskt värdera, den biopsykosociala modellen för smärta inklusive kulturella och existentiella aspekter samt genusaspekter av smärta.
  • Redogöra för beteendemedicinska aspekter av smärta.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: