Smärtmekanismer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för mekanismer bakom smärtans uppkomst.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c8, c9
Till viss del: c7, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc5, STc6, STc8, STc9
Till viss del: STc7, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för mekanismerna bakom olika smärttyper såsom nociceptiv smärta, inflammatorisk smärta, visceral smärta, refererad smärta, neuropatisk smärta (perifer och central) och generaliserad smärta.
  • Redogöra för begreppet ”smärta av okänd orsak” samt vad det innefattar.
  • Relatera ovan nämnda smärtmekanismer till triaden akut smärta, långvarig icke-malign smärta och cancerrelaterad smärta.
  • Redogöra för begreppen perifer sensitisering och central sensitisering inklusive kända och postulerade mekanismer på ryggmärgsnivå (till exempel receptorer, transmittorer, neuropeptider, neuroinflammation).
  • Beskriva olika former av samsjuklighet vid smärta såsom psykiatrisk samsjuklighet inklusive beroendeproblematik, sömnrubbningar, funktionsnedsättning och kognitiv påverkan.
  • Redogöra för, och kritiskt värdera, den biopsykosociala modellen för smärta inklusive kulturella och existentiella aspekter samt genusaspekter av smärta.
  • Redogöra för beteendemedicinska aspekter av smärta.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: