Smärtfysiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska den fysiologiska grunden för specialiteten smärtlindring.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c8, c9, c10
Till viss del: c7, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc5, STc6, STc8, STc9, STc10
Till viss del: STc7, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologin vid perifer vävnadsskada inklusive aktionspotentialens uppkomst och fortledning i perifera 
    nervfibrer.
  • Redogöra för smärtimpulsens modulering på ryggmärgsnivå och relevanta afferenta bansystem från ryggmärgen till olika delar av cortex och djupa strukturer.
  • Namnge de viktigaste strukturerna som ingår i smärtmatrix och särskilja smärtupplevelsens dimensioner (sensorisk-diskriminativ, affektiv och kognitiv).
  • Redogöra för kroppens endogena smärtmoduleringssystem.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: